LOMSLØFTET BLIR ARRANGERT AV NORSK FJELLSENTER OG KLIMAPARK 2469

I hjarta av nasjonalparklandsbyen Lom finn du Norsk fjellsenter – kompetansesenteret der folk og fjell møtest.

Krinsa av høgfjell og eventyr på alle kantar finn du her fjellhistoria gjort levande i utstillinga Bergtatt: Fjellpionerar og fonnefunn. Fjellvikingen sitt sverd og friluftslivet si utvikling frå Slingsby til selfiestang. Fangst og ferdsel. Interaktivt fjellvitensenter. Værrom med høgfjellet rett i kroppen. Myter og fjelleventyr, gedigne mammutar. Tre i Norge ved to av dei, og sjølvsagt ei av DNT sine mest legendariske sjølvbeteningshytter.

I fjellsenteret finn du og Café Slingsby, kunstutstilling, bokhandel, fjellbutikk og informasjon om natur, turar og andre aktivitetar i nasjonalparkane Jotunheimen, Breheimen og Reinheimen - og ein triveleg lesekrok med stemningsfull peis om været er ruskete utanfor.

…og enno har vi ikkje nemt Klimapark 2469 med den utrulege istunnelen der du på 50 kjølige meter går 7000 meter attende i tid. Ei unik formidling av klimaendringar og ein rik kulturarv – ein arv og innsikt vi tek med oss i arbeidet med Lomsløftet.

 
folk-rundt-yggdrasil.jpg