BEREKRAFT I REISELIVET

Gjennom ei rekke avtalar har norsk reiseliv forplikta seg til å jobbe etter prinsippet “high yield, low impact”. Dei mest sentrale avtalene finn du dokumentert her.

Veikart.JPG

VEGKART FOR BEREKRAFTIG REISELIV

“Reiselivet skal rette sin markedsføring inn mot utvalgte målgrupper ut fra prinsippet «High yield – low impact», dvs. høy avkastning og lav miljøpåvirkning”

Klimaforliket.jpg

KLIMAFORLIKET

Norges klimapolitikk er forankret i Stortinget gjennom to klimaforlik, i 2008 og 2012. Klimaforlikene inneholder både mål for klimapolitikken og virkemidler for å nå målene.

Polen.jpg

PARISAVTALA

Landene er enige om at temperaturen på kloden ikke må stige mer enn 2 grader før århundret er over. De skal gjøre alt de kan for at den ikke skal stige mer enn 1,5 grader.