BEREKRAFT I REISELIVET

Gjennom ei rekke avtalar har norsk reiseliv forplikta seg til å jobbe etter prinsippet “high yield, low impact”. Dei mest sentrale avtalene finn du dokumentert her.

Veikart.JPG

VEGKART FOR BEREKRAFTIG REISELIV

“Reiselivet skal rette sin markedsføring inn mot utvalgte målgrupper ut fra prinsippet «High yield – low impact», dvs. høy avkastning og lav miljøpåvirkning”

Klimaforliket.jpg

KLIMAFORLIKET

Norges klimapolitikk er forankret i Stortinget gjennom to klimaforlik, i 2008 og 2012. Klimaforlikene inneholder både mål for klimapolitikken og virkemidler for å nå målene.

Polen.jpg

PARISAVTALA

Landene er enige om at temperaturen på jordkloden ikke må stige mer enn 2 grader før århundret er over. Landene skal gjøre alt de kan for at den ikke skal stige mer enn 1,5 grader.


“VI MÅ TØRRE Å SNAKKE OM DET UBEHAGELIGE”

Flybillettprisene er de samme – om ikke billigere – enn de var for 20 år siden. Det er dette som er problemet. Når flyselskapene kjemper side om side med å tilby de billigste prisene, og pøser på med stadig nye fly og nye avganger redder det ikke miljøet at flyene er miljøvennlige.

GLOBAL PLAN FOR REISELIVET LANSERING PÅ LOMSLØFTET!

"Vi hevdar ikkje å ha alle svara på problema knytt til flytrafikk og klimaendringar, men dette er eit avgjerande vegskilje for reiselivsindustrien og det er berre byrjinga"

Justin Francis - Responsible Travel

INGA BEREKRAFT MED FOSSIL TRANSPORT

Innovasjon Norge har i samarbeid med analysebyrået Kairos Future funnet at utslipp fra reisen til og fra destinasjonen er avgjørende når skandinaver vurderer hva som er et bærekraftig reisemål