Lomsløftet DAGSPASS fredag 10.mai

Dagspass.jpg
Dagspass.jpg

Lomsløftet DAGSPASS fredag 10.mai

990.00

Husk å melde deg på:

Parallelle arbeidssesjonar

Under Lomsløftet fredag 10.mai blir det mellom kl 13:30 og 16:00 lagt opp til to rundar med parallelle arbeidssesjonar. I kvar sesjon er det kapasitet til maks 20 deltakarar, så vil du ta del så send ein e-post til lomsloftet@norskfjellsenter.no med melding om kva sesjon du ynskjer å ta del i her og no.

Deltakarar som ikkje registrerar seg for deltaking i arbeidssesjonar har full moglegheit til å høyre på alle innleiingsforedraga frå arbeidssesjonane, fordi desse presentasjonane og vil bli haldne som plenumsforedrag parallelt med parallellsesjonane.

Kvar deltakar kan velge å delta på inntil to arbeidssesjonar.

For meir informasjon om tema og opplegg for dei parallelle arbeidssesjonane, sjå PROGRAM

For bestilling av hotell under Lomsløftet, sjå OVERNATTING

Add To Cart

Lomsløftet er ei nasjonal reiselivskonferanse utvikla for å gjere ord til handling.
Konferansa består av tre delar - som saman er tenkt å utløyse lågare klimautslepp og høgare lokal verdiskaping frå reiselivet.  


Kort sagt: Lågfossilt reiseliv for framtida.