FOREDRAGSHALDARAR OG FASILITATORAR

Programmet for Lomsløftet er under utarbeiding. Fleire nasjonale og internasjonale foredragshaldarar blir presentert fortløpande.

Stefan Gössling.jpeg

STEFAN GöSSLING

Klima- og reiselivsforskar // Lunds Universitet

Blant verdas fremste forskarane på samanhengane mellom reiseliv, utvikling og klimaendringar. Pionér innan lågfossil turisme og klima-politikk. Peikar i Lom på verdiskaping som eit klimavenleg og økonomisk gunstig alternativ til volumturisme.

Katharine+Hayhoe.jpg

KATHARINE HAYHOE

Klimaforskar og aktivist// Texas Tech University

Hayhoe er kåra til ein av verdas 100 mest innflytingsrike personar av TIME magazine, og var rådgjevar for president Barack Obama. I sitt videoforedrag syner ho korleis lågare klimautslepp og høgare lokal verdiskaping går opp.

JUSTIN FRANCIS

Grunnleggjar og dagleg leiar // Responsible Travel

Entreprenør, idealist, aktivist – og anerkjend pionér innan ansvarleg reiseliv: På Lomsløftet går Justin Francis i djubda på “the biggest challenge we face”: Klimautsleppa frå flytrafikken som utgjer meir enn 70 prosent av klimaavtrykket frå reiselivsnæringa.

Penelope Lea Portrett.jpg

PENELOPE LEA

Leiar og prisvinnar // Barnas klimapanel

Vinnaren av Frivillighetsprisen 2018 har 14 år gamal halde innlegg for FNs klimapanel to gonger. I Lom vil ho både konfrontere og inspirere til handling.

edited.jpg

KEVIN ANDERSON

Klimaforskar og -formidlar // Tydall Centre for Climate Change Research

Professor Kevin Anderson er rekna som ein av verdas fremste formidlarar av vegvala vi står ovanfor for å møte klimakrisa. På Lomsløftet peikar Anderson på at vi ikkje har tid til å vente på ny teknologi – vi må kutte utslepp no for å kjøpe oss tid til å la teknologien bli utvikla.

TSK_Portrett.jpg

TRYGVE SUNDE KOLDERUP

Reiselivsaktør og konseptuviklar // Den Norske turistforening

Innleder om “Veikart mot et bærekraftig reiseliv” og peker på hvordan løfter om "high yield - low impact" kan omsettes i konkrete tiltak som gir lavere klimautslipp og høyere lokal verdiskaping i norsk reiseliv.

Carlo Aall Portrett.jpg

CARLO AALL

Forskingsleiar og klimaformidlar // Vestlandsforsking

Professor Carlo Aall er mellom dei fremste klimaformidlarane i Norden. På Lomsløftet vil han delta i paneldebatt med beslutningstakarar frå politikk, reiseliv og forsking, samt i to av arbeidssesjonane der tema er lågfossilt reiseliv.

Dag+Terje+Klarp+Solvang.jpg

DAG TERJE KLARP SOLVANG

Generalsekretær // DNT

Lang erfaring frå rikspolitikken toppa med stillinga som generalsekretær i den største friluftsorganisasjonen i landet gir Klarp Solvang innsikt og gjennomføringsevne som er verdifull for eit reiseliv som står framfor store endringar.

Eirik Høyme Rogn.jpg

EIRIK HØYME ROGN

Fjellseljar og produktutviklar // Mountains of Norway

Fjellseljar Høyme Rogn utviklar fjell-eventyr til europeiske turoperatørar med vandreopplevingar på menyen.  Spoiler alert: Etterspurnaden er langt større enn vi trur – viss norsk reiseliv utviklar tilbodet sitt. 

Fleire internasjonale og nasjonale fasilitatorar vil bli offentleggjort 15.februar. Heng på!

16.jpg

Norsk statsråd

Blir presentert 20.februar

edited.jpg

Internasjonal reiselivsleiar

Blir presentert 20.februar

16.jpg

Nasjonal reiselivsleiar

Blir presentert 20.februar

 

I tillegg er ei rekkje premissleverandører innen norsk politikk, reiseliv, forsking og transportnæring til stades som deltakerar i salen, under arbeidsøktene og kring matbordet under Lomsløftet.

Kort sagt: Er du oppteken av retninga og framtida for norsk reiseliv er Lomsløftet din arena. Velkomen til fjells!