KLIMAKALKULATOR FOR REISELIVET

UNWTO (Verdas turismeorganisasjon), Innovasjon Norge og Vestlandsforsking ferdigstilte nyleg ei kunnskapsinnhenting for berekning av klimautslepp knytt til transport av turistar til Noreg og under deira opphald her.

Innovasjon Norge sitt ynskje er å samle data om klimagassutslepp frå ulike transportformar, som saman med data som turister sitt forbruk og bidrag til lokal verdiskaping vil gje viktig innsikt for betre val kring marknadsinvesteringar og satsingar framover. 

Her er eit knippe reine klimakalkulatorar, i seg sjølv interessante verktøy med tanke på målet om “high yield, low impact” i norsk reiseliv.

 
 
ICAO.jpg

ICAO klimakalkulator for flyreiser

“ICAO has developed a methodology to calculate the carbon dioxide emissions from air travel for use in offset programmes. The ICAO Carbon Emissions Calculator allows passengers to estimate the emissions attributed to their air travel. It is simple to use and requires only a limited amount of information from the user”


Climate Care klimakalkulator

Enkel klimakalkulator for flyreiser, bilkøyring, energiforbruk, konferansar og utslepp frå næringsverksemd. Klimakalkulatoren er sett opp med kobling til kjøp av karbonkvoter.


Climate Care.JPG
Carbon Footprinter.png

Carbon Footprint Calculator

Stort utvalg klimakalulatorer for både privatpersoner og bedrifter, med en mengde kategorier og verktøy for å kutte og kompensere for klimautslipp.