KLIMAKALKULATOR FOR REISELIVET

UNWTO, Innovasjon Norge Reiseliv og Vestlandsforsking er i gang med et treårig prosjekt for å utvikle en klima- og verdiskapingskalkulator for reiselivet. Målet er å kunne gi eit bilete av kor mykje ulike typar turistar belastar klimaet og utløyser av lokal verdiskaping, ut fra kvar turistane bur, reiser til og gjer på reisa.

Her er eit knippe reine klimakalkulatorar, i seg sjølv interessante verktøy med tanke på målet om “high yield, low impact” i norsk reiseliv.

 
 
ICAO.jpg

ICAO klimakalkulator for flyreiser

ICAO has developed a methodology to calculate the carbon dioxide emissions from air travel for use in offset programmes. The ICAO Carbon Emissions Calculator allows passengers to estimate the emissions attributed to their air travel. It is simple to use and requires only a limited amount of information from the user. 


Climate Care klimakalkulator

Enkel klimakalkulator for flyreiser, bilkøyring, energiforbruk, konferansar og utslepp frå næringsverksemd. Klimakalkulatoren er sett opp med kobling til kjøp av karbonkvoter.


Climate Care.JPG
Carbon Footprinter.png

Carbon Footprint Calculator

Stort utvalg klimakalulatorer for både privatpersoner og bedrifter, med en mengde kategorier og verktøy for å kutte og kompensere for klimautslipp.