REISELIVET SINE KLIMAUTSLEPP

Medan dei fleste andre store økonomiske sektorar er i ferd med å kutte sine klimautslepp til dels dramatisk, tilseier trendane og mangel på klimatiltak at reiselivet sin del av menneskeskapte klimautslepp vil auke bratt i åra som kjem. 75 prosent av utsleppa til ein gjennomsnittsturist kjem frå transporten til og frå reisemålet – typisk med fly.

 
ABA.jpg

Turisme står for enorme klimautslepp

Tourism accounts for around 8 per cent of global greenhouse gas emissions, according to a new study that marks the first attempt to quantify the industry’s total carbon footprint (…) Air transport and an expanding demand for luxury travel mean the impact of the high-polluting industry is likely to continue growing

Artikkel frå The Guardian

FLY.jpg

Så mye forureinar flyturen

Hvis du fordeler det totale norske klimaregnskapet på hver innbygger, står hver og en av oss for 11 tonn CO2-ekvivalenter hver per år. Men i tråd med internasjonale normer regnes verken den økte klimaeffekten av kondensstriper og cirusskyer, eller internasjonale ruter, med i SSBs utslippsstatistikk – eller i nasjonale klimaregnskap generelt.

Artikkel frå Dagsavisen

"Når det gjeld klimaet, er Ryanair det nye kolet"

Norwegian sine klimautslepp i Europa var på 2,8 millioner tonn CO2 i fjor, større enn utsleppa frå alle dieselbilar i Noreg i 2017, i følge Naturvernforbundet.

Flyselskaper som har startet nye flyruter eller skaffet flere passasjerer de siste fire årene, har fått 250 millioner kroner i bonuser og rabatter fra Avinor.

Artikkel frå Dagsavisen

Reiselivet er Norges siste «vill vest»-næring

Klimautslippene fra turistene i Norge har aldri før vært høyere. Regjeringens mål og handlinger samsvarer ikke, hvilket tyder på at reiselivsnæringen er en næring ute av kontroll.

Kronikk frå Forskning.no

Ein økonom fortel korleis vi blir karbonnøytrale i vår livstid

Professor Nicholas Stern, one of the most influential economists in the field of climate change, argues that we already have all the tools we need to turn the economy carbon neutral and create a better future for humanity.

Lær meir frå World Economic Forum

FF.jpg