FRÅ KVANTITET TIL KVALITET

Norsk reiseliv blir målt (og målar seg sjølve) på volum. Kvifor telle hovud når målet er høgare lokal verdiskaping og lågare klimautslepp?

 

278e0728-2c74-451b-86c7-7d35421f97df.jpg

EuropeANs want Value not Volume

“Europe is so popular as a tourist destination that it doesn’t really need any help growing numbers. A move to concentrate on value is a sensible approach and one that will hopefully see the benefits spread to lesser-known destinations”

Artikkel fra reiselivsnettstaden Shift


MASSETURISME VS MAKSIMERING

“Å øke antallet tilreisende turister er fortsatt en vanlig utviklingsstrategi i reiselivsnæringen, mens de negative konsekvensene av en slik strategi ofte neglisjeres (…) “Radikalt lavere priser på overnatting og flyreiser generert gjennom globale bookingplattformer har forandret våre ferievaner. Vi er i gjennomsnitt borte kortere tid per reise enn tidligere (…) Burde vi ikke optimere heller enn å maksimere reiselivsnæringen?”

Kronikk av reiselivs- og klimaforskarane Stefan Gössling og Carlo Aall som du treff på Lomsløftet


Italia.jpg
Tog.jpg

HAR FUNNE “DRAUMETURISTEN”

Han er frå Nord-Italia, er mellom 35 og 55 år, og har minst fire gonger høgare inntekt enn snittet i EU. Han blir lenge – og «han» kan like gjerne vera ei ho.

- Det er viktig at turistane blir lenger på kvar stad. Har ein til dømes ein million gjestedøgn, og folk blir i snitt 10 dagar, så blir det 100 000 ankomstar. Blir dei i snitt to dagar, så blir det 500 000. Dette (…) aukar klimagassutsleppa mykje, seier forskar Ove Oklevik.

Artikkel frå NCE Tourism