PRESSE OG MATERIELL

Ei rekkje engasjerte nasjonale og internasjonale premissleverandørar tek del på Lomsløftet. Ynskjer du å kome i kontakt med arrangørar, innleiarar eller deltakarar, formidlar vi gjerne kontakt. Sjølve er vi lette å få fatt i både under Lomsløftet og i forkant.

 

Logo Lomsløftet:

 
 
 
 

LOMSLØFTET FARGER

Last ned jpg
Last ned png

 

LOMSLØFTET FARGER/SVART

Last ned jpg
Last ned png

 

LOMSLØFTET SVART

Last ned jpg
Last ned png

 

LOMSLØFTET NEGATIV (KVIT LOGO)

Last ned jpg
Last ned png