PROGRAMKOMITÈ

Kjell Overvåg

Professor og dagleg leiar

Senter for reiselivsforskning

Torunn Eivor Linneberg

Innovasjonsrådgiver Grønt skifte

Innovasjon Norge

Carlo Aall

Professor

Vestlandsforsking

Trond Carlson

Teamleder næring og samfunn

Oppland fylkeskommune

Mai Bakken

Daglig leiar

Norsk fjellsenter // Lomsløftet