PROGRAMKOMITÈ

Kjell Overvåg

Professor og dagleg leiar

Senter for reiselivsforskning

Torunn Eivor Linneberg

Innovasjonsrådgiver Grønt skifte

Innovasjon Norge

Sigurd Rønningen

Gull & Gråstein

Innhaldsprodusent

Carlo Aall

Professor

Vestlandsforsking

Trond Carlson

Teamleder næring og samfunn

Oppland fylkeskommune

Mai Bakken

Daglig leder

Norsk fjellsenter // Lomsløftet