TRANSPORT SOM DEL AV REISEOPPLEVINGA

Om lag 75 prosent av klimaavtrykket frå ein gjennomsnittleg turist er utslepp frå transporten til reisemålet.

 
 

Svensk avis lanserer chartertog til Europa

“Etterspørselen er enorm. På en drøy uke fylte vi et tog med 16 vogner og nesten 400 seter. Men interessen er større. Vi vurderer nå muligheten for å sette inn flere tog til reisemål i Europa”

Artikkel i nettmagasinet Harvest


Varslar bråbrems for flyreisar

“Reiselivsnæringa kan ikkje halde fram å tenke vekst, vekst, vekst i langreiser med fly. Reiselivsforskarar, reiselivspolitikarar og næringslivsfolk som ser bort frå klimautfordringane under sjølve reisa, gjør næringa ein bjørneteneste ved å gjere ho sårbar for endringane som vil tvinge seg fram for å nå dei internasjonale klimamåla”

Kronikk av Carlo Aall, forskingsleiar som du treff på Lomsløftet


Travel like the locals - kollektiv turisme

Fylkeskommuner i samarbeid med regionale transportselskaper og lokale destinasjonsselskaper med innovativt samarbeid for å utnytte kapasiteten på rutegående busser, hurtigbåter og ferger. Det fokuseres også på de mulighetene som ligger i å bedre utnyttelsen av kollektivtilbudet og bli en attraktiv medspiller for reiselivet.

God trafikkutvikling gjer at Travel like the local no blir etablert i Rogaland og nye Vestland i tillegg til Møre og Romsdal. 

Les meir om Travel like the Locals

Travel like the locals.JPG
visions_of_the_fjords_fpez3nskj9.jpg

Reiselivet trenger mindre “reise” og mer “liv”

“Det er meningsløst å snakke om bærekraftig reiseliv uten å snakke om selve reisen (…) Fortsatt legger norsk reiseliv til grunn en sterk vekst i de mest fossilintensive formene for transport; innen cruise og fly. Innovasjon Norge og reiselivsnæringen har store kampanjer rettet mot markeder i Kina, Japan, Russland og Brasil (…) Reiselivsforskere, reiselivspolitikere og næringsfolk som ser bort fra klimautfordringene fra selve reisen gjør næringen en bjørnetjeneste gjennom å gjøre den sårbar for de endringene som vil tvinge seg fram for å nå de internasjonale klimamålene.

Kronikk av Carlo Aall, forskingsleiar som du treff på Lomsløftet