TRANSPORT SOM DEL AV REISEOPPLEVINGA

Om lag 75 prosent av klimaavtrykket frå ein gjennomsnittleg turist er utslepp frå transporten til reisemålet.

 
 

Svensk avis lanserer chartertog til Europa

“Etterspørselen er enorm. På en drøy uke fylte vi et tog med 16 vogner og nesten 400 seter. Men interessen er større. Vi vurderer nå muligheten for å sette inn flere tog til reisemål i Europa”

Artikkel i nettmagasinet Harvest


Tog.jpg
FlightTracker-1080x594.jpeg

Varslar bråbrems for flyreisar

“Reiselivsnæringa kan ikkje halde fram å tenke vekst, vekst, vekst i langreiser med fly. Reiselivsforskarar, reiselivspolitikarar og næringslivsfolk som ser bort frå klimautfordringane under sjølve reisa, gjør næringa ein bjørneteneste ved å gjere ho sårbar for endringane som vil tvinge seg fram for å nå dei internasjonale klimamåla”

Kronikk av Carlo Aall, forskingsleiar som du treff på Lomsløftet


Fleire artiklar blir lagt ut fortløpande.